Skip to main content

Miten edetä, jos hoito tai hoidossa saamasi kohtelu menivät pieleen?

Keskustelu

Ensimmäisenä kannattaa suoraan keskustella sinua hoitaneen henkilön kanssa. Jos se ei ole mahdollista, voit ottaa yhteyttä hoitavan henkilön potilasasiavastaavaan ja tiedustella, olisiko asiasta tarpeen tehdä lisätoimenpiteitä.

Muistutus

Jos keskustelusta ei ole apua, voit tehdä muistutuksen hoitopaikkaan. Muistutus on yksinkertaisin tapa saada tyytymättömyys hoitaneen henkilön ja hänen esimiehensä tietoon. Usein muistutus saa aikaan käytäntöjen muuttamisia, joten sen vuoksi muistutus on nopea ja tehokas tapa. Muistutuksen tekemisestä on säädetty laissa eli hoitopaikka on velvoitettu vastaamaan muistutukseen kirjallisesti.

Kantelu

Jos hoitovirheen epäillään aiheuttaneen vaikean pysyvän vammautumisen tai potilaan menehtymisen, tehdään asiasta kantelu.

Avustaminen

Avustaa potilasta muistutuksen ja kantelun tekoon liittyvissä asioissa. Potilasasiavastaava avustaa myös potilasta potilasvahinkoon liittyvissä asioissa.

Oikeudet

Toimii potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.

Neuvonta

Neuvoo potilaita potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa.

Tiedottaminen

Tiedottaa potilaan oikeuksista.

Jos terapeutillasi ei ole potilasasiavastaavaa, voit jättää hänelle vinkin tästä