Skip to main content

Sattuiko vahinko?

Jos hoidosta aiheutuu henkilövahinkoja, niihin voi hakea korvausta Potilasvakuutuskeskuksesta.

Hae korvausta

Miksi terveydenhuollon ammattilaisellani on potilasasiavastaava?
Lakisääteisesti terveydenhuollon toimintayksikölle on nimettävä potilasasiavastaava. Vaikka terveydenhuollon ammattilaisesi työpaikka ei olisikaan terveydenhuollon toimintayksikkö, on silti suositeltavaa, että hänellä on potilasasiavastaava. Potilasmies opastaa ja neuvoo niin potilasta kuin ammattilaistakin tilanteissa, joissa potilas on tyytymätön saamaansa hoitoon tai hoidossa tapahtuu vahinko.


Onko minun turvallista mennä terveydenhuollon ammattilaiselle, jolla ei ole potilasasiavastaavaa?

Potilasasiavastaavan olemassaolo ei takaa terveydenhuollon ammattilaisen ammattitaitoa, mutta se kuitenkin kertoo ammattilaisen valveutuneisuudesta sekä vastuullisuudesta potilaan asemaa kohtaan.


Mistä tiedän, onko minua hoitavalla henkilöllä potilasasiavastaava?

Asia selviää kysymällä suoraan hoitavalta henkilöltä. Jos ammattilaisella on Potilasasiavastaava.fi-sivuston kautta hankittu potilasasimies, on tieto yleensä nähtävillä myös kyseisen terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla ja nettisivuilla.


Mistä saan terveydenhuollon ammattilaisellani potilasasiavastaavan yhteystiedot?

Potilasasiavastaavan tiedot ovat yleensä näkyvillä hoitopaikan odotustilassa. Tieto löytyy usein myös hoitopaikan internet-sivuilta. Yhteystiedot saat toki myös suoraan terveydenhuollon ammattilaiselta.


Mistä voin tarkistaa, onko minua hoitava henkilö terveydenhuollon ammattilainen?

Kaikki henkilöt löytyvät Terhikki-rekisteristä: https://julkiterhikki.valvira.fi/